Välkommen
Kontakta oss
Senaste nytt
Godegård
Motala Västra
Prästtomta
Tjällmo Norra
Tjällmo-Kristberg
Länkar
Till Jaktdatabasen
Admin av hemsidan
 

Tjällmo-Kristberg Älgskötselområde

 

 

Till jaktlagen i Tjällmo/ Kristberg äso/kso.

Anmälan om fälld älg och kronvilt ska gå till Kenth Andersson 070-2713991. 

Misstänkt sjuk älg anmäls till Kenth för vidare kontakt med ansvarig som är utsedd av länsstyrelsen.

Tjällmo/Kristberg älg- och kronskötselområde innefattar 12661 ha därmed 21st jaktlag.

Tjällmo/Kristberg informerar all avskjutning på älg och kronvilt här på sida, Kenth skickar ut sms om fällt vilt.

 

Ordförande

Kenth Andersson, 070-2713991

 

 

 

 

Avskjutning älg 1996 - 2012


 

Kronviltsjakten 2019/2020


 

Kronskötselområde


 

Kronviltsjakten 2013/2014


 

Kronviltsjakten 2014/2015


 

Kronviltsjakten 2015/2016


 

Kronviltsjakten 2016/2017


 

Kronviltsjakten 2017/2018


 

Kronviltsjakten 2018/2019


 

Kronviltsjakten 2020/2021


 

Kronviltsjakten 2021/2022


 

Spillningsinventering 2015


 

Tilldelning 3 års plan 2013-2015


 

Tilldelning 3års plan 2016-2018


 

Tilldelning 3års plan 2019-2021


 

Älgavskjtning 2013/2014


 

Älgavskjutning 2016/2017


 

Älgavskjutning 2017/2018


 

Älgavskjutning 2018/2019


 

Älgavskjutning 2020/2021


 

Älgavskjutning 2021/2021


 

Älgjakt 2014/2015


 

Älgjakt 2015-2016
Skriv ut denna sida