Välkommen
Kontakta oss
Senaste nytt
Godegård
Motala Västra
Prästtomta
Tjällmo Norra
Tjällmo-Kristberg
Länkar
Till Jaktdatabasen
Admin av hemsidan
 

Älgavskjutning 2013/2014

Tjällmo-Kristberg älgskötselområde

 Uppdaterad: 2014-01-21

 

Kristberg vvo                                                                        Sammanlagt:

14/10 Kviga/Ko 113kg                                                                 9st Tjur

14/10 Kvigkalv 57kg                                                                    8st Ko/Kviga

15/10 Tjur 177kg, 10tagg, 5år                                                      10st Tjurkalv

16/10 Kviga/Ko 136kg                                                                 8st Kvigkalv

16/10 Tjurkalv 57kg                                                             OBS: STOPP PÅ KALVAR!

17/10 Tjurkalv  24kg

16/11 Tjurkalv 47kg

16/11 Tjurkalv 50kg                                                                                                                                                          

 

Kungs-Norrby

15/10 Tjur 130kg, 4tagg

15/10 Tjurkalv 57kg

15/10 Kvigkalv 34kg

19/10 Kvigkalv 72kg

 9/11 Kviga/Ko vikt 160kg

 

Härseby

16/10 Tjur 84kg, 2tagg

26/10 Tjurkalv 45kg

26/10 Kvigkalv 47kg

26/11 Kviga/Ko, 130kg

29/12 Tjurkalv, 50kg

 

Olivenhult H

14/10 Tjur 176kg, 6tagg

 

Allmänningen

15/10 Tjur 180kg, 4tagg

 

Skallebol

15/10 Tjur 214kg, 6tagg

 

Olivenhult Ö

15/10 Tjur 150kg, 3tagg

 

Hjässa

15/10 Tjur 168kg, 4tagg

 

Nordsjö

16/10 Kviga/Ko 120kg

 

Hättorp

16/10 Tjur 190kg, 4tagg

16/10 Tjurkalv vikt 66kg

30/12 Kvigkalv, 55kg

 

Mörtstugan

16/11 Kvigkalv, 60kg

 11/1 Kvigkalv, 68 kg

11/1 Ko 172 kg

 

ST: Holma

1/12 Kvigkalv, 52kg

10/12 Tjurkalv, 44kg

21/1 Kviga/Ko, 152kg

 

Kvarn

20/12 Tjurkalv, 70kg

 

Kopparhult

29/12 Kviga/Ko, 150kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Skriv ut denna sida