Välkommen
Kontakta oss
Senaste nytt
Godegård
Motala Västra
Prästtomta
Tjällmo Norra
Tjällmo-Kristberg
Länkar
Till Jaktdatabasen
Admin av hemsidan
 

Godegårds Älgskötselområde

2018-08-14

Från och med den 16 augusti har alla jaktlag tillhörande Godegård ÄSO möjlighet att skjuta två kronhindar, som tidigare år så nollas antalet skjutna vuxna kronvilt vid älgjaktspremiären. För kronkalv gäller fri avskjutning tills tilldelningen är slut under hela jaktperioden, dvs 2018-08-16 – 2019-01-31.
Som vanligt gäller rapportering i ”Vilth” och till rapporttelefon. Från och med den 16:e augusti ska ni se er tilldelning i ”Vilth”.

Hälsningar,

Styrelsen i Godegård ÄSO genom Anders Åneklint

Vilth

Jaktlagen inom Godegårds Älgskötselområde använder från och med jaktåret 2017-2018 verktyget Vilth för rapportering av fällda älgar och kronvilt. Informationen nedan är (efter bästa förmåga) hämtad därifrån för att serva de som inte har tillgång till Vilth.

Notera att information på denna sida kan vara ofullständig, och kan inte rakt av användas som info om vad som är lovligt att fälla.

Älgstatus jaktåret 2017-2018 (uppdaterad 2017-12-16)

Jakt på älgtjur avlystes 2017-10-09
Jakt på ko/kviga avlystes 2017-11-05
Jakt på kalv avlystes 2017-12-16

Kvarvarande tilldelningskvot:Tjur0
Hondjur0
Kalv0
Avskjutning vecka för vecka:TjurHondjurKalv
Vecka 1741101210
Vecka 1742002
Vecka 1743002
Vecka 1744012
Vecka 1745000
Vecka 1746000
Vecka 1747001
Vecka 1748000
Vecka 1749002
Vecka 1750001

 Summa101320

Mer detaljer om det fällda älgarna finns här.

Kronstatus jaktåret 2017-2018 (uppdaterad 2018-01-16)

Jakt på kapital kronhjort avlystes 2017-10-12
Jakt på övrigt kronhjort avlystes 2017-11-10

Kvarvarande tilldelningskvot:Kronhjort0
Kronhind6
Kronkalv4

Total inrapporterad avskjutningAntal
Hjortar20
Hindar24
Kalvar26

Mer detaljer om det fällda kronviltet finns här.

 

 

Material och protokoll från möten
Utdelat material från möten, tillsammans med protokoll.


 

Ålder och slaktvikt på fällda älgar
Datum, jaktlag, sort, ålder och slaktvikt


 

Fällda kronvilt


 

Avlivad tjur 2012-11-04


 

Tandslitage hos älgar


 

Död älgtjur 3 oktober 2012


 

Kronhjortsincident den 21/1 2009


 

Vildsvinsjakt den 27/12 2008
Skriv ut denna sida