Välkommen
Kontakta oss
Senaste nytt
Godegård
Motala Västra
Prästtomta
Tjällmo Norra
Tjällmo-Kristberg
Länkar
Till Jaktdatabasen
Admin av hemsidan
 

Godegårds Älgskötselområde

Ny inkanal för kontakt med styrelsen

Styrelsen för Godegårds ÄSO har satt upp en E-postadress som går bra att använda för att komma i kontakt med skötselområdet. Adressen är:

godegardsaso@gmail.com

/Styrelsen

Förvaltningsplan klövvilt 2019-2023

Finns på denna länk.

Ökad tilldelning kronvilt Markebo

Styrelsen har efter ansökan gällande ökad tilldelning beslutat följande:

Bobergs Häraldsallmänning med fastigheten Markebo 1:2 har framfört ett önskemål om att få skjuta 2 vuxna älgar och 2 vuxna kronvilt för att begränsa betesskadorna på ung tallskog.

Ordinarie styrelseledamöter har telefonledes kontaktats. Jim Forsberg på Länsstyrelsen har rådfrågats i ärendet.

Styrelsen tilldelar härmed Markebo 1:2, 2 st kronhindar. Då tillgången på älg är låg, kan inga vuxna älgar tilldelas.

Godegårds älg- och kronhjortsskötselområde den 21 december 2022
/Styrelsen

Älgstatus jaktåret 2022-2023 (uppdaterad 2023-01-29)

OBS: Jakten på älgtjur avlystes 2022-10-09
         Jakten på hondjur avlystes 2022-11-19

Kvarvarande tilldelningskvot:Tjur0
Hondjur-1
Kalv4
Inrapportering vecka för vecka:TjurHondjurKalv
Vecka 2240710
Vecka 2241011
Vecka 2242010
Vecka 2243010
Vecka 2244014
Vecka 2245000
Vecka 2246023
Vecka 2247001
Vecka 2248000
Vecka 2249000
Vecka 2250000
Vecka 2251000
Vecka 2252002
Vecka 2301000
Vecka 2302003
Vecka 2303001
Vecka 2304011
Vecka 2305000

 Summa7816

Mer detaljer om de fällda älgarna finns här.

 

Kronstatus jaktåret 2022-2023 (uppdaterad 2023-01-29)

OBS: Jakten på vuxet kronvilt avblåstes 2022-10-10

Kvarvarande tilldelningskvot:Kronhjort0
Kronhind0
Kronkalv8
Varav:Kapital hjort0

Total inrapporterad avskjutningAntalKapital
Hjortar204
Hindar18-
Kalvar27-

Mer detaljer om det fällda kronviltet finns här

Info från styrelsen

FÖRTYDLIGANDE:
"Ko med enkelkalv fredad" = hela ekipaget fredat, det vill säga att varken ko eller kalv får fällas tom 31//10. Kalven är kons "livförsäkring". Den kalv som därmed är lovlig tom 31/10 är de som kommer i ekipage "Ko med dubbelkalv".

/Styrelsen 

 

Material och protokoll från möten
Utdelat material från möten, tillsammans med protokoll.


 

Ålder och slaktvikt på fällda älgar
Datum, jaktlag, sort, ålder och slaktvikt


 

Fällda kronvilt


 

Avlivad tjur 2012-11-04


 

Tandslitage hos älgar


 

Död älgtjur 3 oktober 2012


 

Kronhjortsincident den 21/1 2009


 

Vildsvinsjakt den 27/12 2008
Skriv ut denna sida