Välkommen
Kontakta oss
Senaste nytt
Godegård
Motala Västra
Prästtomta
Tjällmo Norra
Tjällmo-Kristberg
Länkar
Till Jaktdatabasen
Admin av hemsidan
 

Älgavskjutning 2016-2017

Avskjutning älg 2016-2017

Kvar på tilldelningen

Jakten Avslutad

Fullskjutet på tjur.

2st hondjur

4st kalv

Avskjutning:

10/10

1st tjur, 5-tagg, vikt 180kg, Härseby

1st kvigkalv, vikt 45kg, Härseby

1st tjur, 8-tagg, vikt 320kg, Dråsa

1st kvigkalv, vikt 51kg, Olivehult H

11/10

1st tjur, 2-tagg, vikt 117kg, Kungs Norrby

1st tjurkalv, vikt 64kg, Kungs Norrby

1st tjur, 2-tagg, vikt 130kg, Allmänningen

1st tjur, 8-tagg, vikt 180kg, Dråsa

1st tjur 9-tagg, vikt 208kg Hättorp

1st tjur, 2-tagg, vikt 118kg, Skallebol

1st hondjur, vikt 141kg, Kristberg

1st tjurkalv, vikt 51kg, Kristberg

1st kvigkalv, vikt 37kg, Kristberg

12/10

1st kvigkalv, vikt 55kg,  Dråsa

13/10

1st kvigkalv, vikt 56kg, Björka Källgård

14/10

1st hondjur, vikt 170kg, Kvarn

15/10

1st kvigkalv, vikt 48kg, Kungs Norrby

1st tjurkalv, vikt 59kg, Skallebol

1st tjurkalv, vikt 51kg, Skallebol

23/10

1st hondjur, vikt 165kg, Olivehult Ö

20/11

1st kvigkalv, vikt 50kg, Olivehult Ö

26/11

1st hondjur, 130kg, Kristberg

1st hondjur, 108kg, Kristberg

1st tjurkalv, 47kg, Hättorp

1st kvigkalv, 62kg, Hättorp

3/12

1st tjurkalv, 54kg, Hättorp

11/12

1st hondjur, vikt 150kg, Nordsjö

1st tjurkalv, vikt 65kg, Nordsjö

18/12

1st kvigkalv, vikt 73kg, Kristberg

6/1

1st kvigkalv, vikt 64kg, Kungs Norrby

7/1

1st älgtjur, 1-tagg, vikt 113kg, Hjässa (överskjutning)Tilldelades Vika

11/1

1st tjurkalv, vikt 59kg, Olivehult Ö

28/1

1st tjurkalv, 43kg, HärsebySkriv ut denna sida