Välkommen
Kontakta oss
Senaste nytt
Godegård
Motala Västra
Prästtomta
Tjällmo Norra
Tjällmo-Kristberg
Länkar
Till Jaktdatabasen
Admin av hemsidan
 

Spillningsinventering 2022

Spillningsinventering för älg 2022 ska utföras av samtliga marker inom Norra Tjällmo ÄSO innan söndagen den 24:e april 2022.


I sidor och länkar nedan finner ni Instruktioner, Kartor samt Protokoll för detta som ni ska ladda ner och använda.

Till varje ruta har ett jaktlag utsetts som ansvarig, om rutan även täcker mark utanför det ansvariga jaktlagets gräns så får det ansvariga jaktlaget göra upp med grannlag om vem som gör inventeringen på den marken. Ansvarsfördelningen framgår i separat dokument under Instruktioner.
Eventuell mark i ruta utanför Norra Tjällmo ÄSO:s gräns inventeras inte.

Efter avslutad inventering ska samtliga protokoll skickas till Magnus Samuelsson via email: magnus.samuelsson@telia.com

eller via vanlig post:

Magnus Samuelsson
Norrsättersgatan 11B
586 63 Linköping

Dessa behöver vara Magnus tillhanda senast den 25:e april 2022 för sammanställning till Älgförvaltningsområdet och Länsstyrelsen.

 

Inventeringsprotokoll


 

Instruktioner


 

Kartor
Skriv ut denna sida