Välkommen
Kontakta oss
Senaste nytt
Godegård
Motala Västra
Prästtomta
Tjällmo Norra
Tjällmo-Kristberg
Länkar
Till Jaktdatabasen
Admin av hemsidan
 

Välkommen

Foto: Magnus Nyman

Tylöskogen är en hemsida för älgskötselområden i norra delen av Motala kommun.

Avsikten med hemsidan är att ge medlemmarna bästa möjliga information, att stärka samarbetet mellan de olika skötselområdena och att leda verksamheten fram mot ett framtida älgförvaltningsområde.

Tylöskogens södra förvaltningsområde består av ca. 80 000 ha. I området ingår f.n. 6 älgskötselområden. Inom området ryms även ett antal A-, B- och E-områden som i framtiden kan anslutas till förvaltningssamarbetet. Området avgränsas av Motala ström i söder, Vättern i väster, riksväg 51 och länsväg 211 i öster och möter i norr Tylöskogens norra förvaltningsområde vid länsgränsen mot Närke.

 

De olika ingående områdena uppvisar varierande naturgeografi och även en i dag varierande älgtäthet. De större markägarna i området utgörs av bl. a. Sveaskog, Fortverket och Stiftet.

 

Övrigt klövvilt, Dov, Kron och Vildsvin har börjat etablera sig i området och kan lokalt tillsammans med rådjur utgöra en konkurrerande faktor på älgstammen.

Skadesituationen på skog och grödor är i dag ”tolerabla” enligt av Skogsstyrelsen genomförda okulärbesiktningar. Inga systematiska skadeinventeringar är genomförda de senaste åren. 

 

Delar av området har flyginventerats 1998 och 2002 och hela området inventerades vårvintern 2006. 

 

Förvaltningsområdet har sedan jaktåret 2006/2007 en gemensam målsättning att till år 2010 i genomsnitt öka vinterstammen efter avslutat jakt till 8 älgar per 1000 ha. Detta dock med beaktande av skadesituationen! På vissa delar av området kan älgstammen alltså tillåtas växa i antal. Den vuxna tjurandelen är en bristfaktor enligt de senaste genomförda flyginventeringarna. Detta torde även gälla tjurarnas medelålder som på goda skäl kan anses alltför låg. Målsättningen till år 2010 är att 30% av de vuxna älgarna i vinterstam skall vara tjurar.

 

 

 

Flyginventering 2002


 

Flyginventering 2006


 

Flyginventering 2011


 

Foto: Magnus Nyman
Skriv ut denna sida